21. červenec 2017

Ostravská betonárna oslavila 55. narozeniny

Ostrava, někdejší ocelové srdce republiky, je v našem povědomí stále spojována s historií těžního a hutního průmyslu. Během průmyslové revoluce prošlo město ve druhé polovině 19. století bouřlivou proměnou a konjunktura dosáhla vrcholu v šedesátých a sedmdesátých 20. století. Průmyslová i bytová výstavba si žádaly operativní dodávky betonu, a tak byla v roce 1962 v Ostravě-Vítkovicích na pozemcích dolů Hlubina a Jeremenko postavena na pronajatém pozemku první betonárna, jejímž vlastníkem byl národní podnik Vítkovické stavby Ostrava. Betonárna S 243 o hodinovém výkonu 35 m3 byla vyrobena v SSSR. Jejím prvořadým úkolem bylo dodávat beton pro průmyslové giganty jako např. Vítkovické železárny, Novou huť a zároveň pro stavby rychle vznikající občanské vybavenosti ve městě a okolí.

Počátkem 70. let proběhla modernizace a výrobní kapacita byla posílena výstavbou druhé betonárny. V té době se podařilo navázat spolupráci s německým výrobcem, a tak vedle stávající betonárny vyrostla betonárna věžového typu STETTER V-1 s hodinovým výkonem 50 m3. Obě betonárny společně sloužily do roku 1980, kdy byla starší odstavena (za dobu své existence vyrobila více než 800 tis. m3) betonu, a na jejím místě byla zahájena výstavba nové betonárny, opět věžový typ STETTER V-1,25.

V roce 1997 přešla betonárna do majetku společnosti BETON MORAVA  a v roce 2002 se stala součástí sítě skupiny HeidelbergCement Group.

Betonárna Ostrava-Vítkovice je kapacitně nejsilnějším provozem severní Moravy a významným dodavatelem na severomoravském trhu. Za pětapadesát let své existence vyrobila víc než 5,5 milionů m3 betonu.