25. červenec 2017

Nová pískovna v Milhostově zahájila prodej kameniva

Dne 24. července byl oficiálně zahájen prodej těženého kameniva v nové pískovně společnosti Českomoravský štěrk, a.s., v Milhostově. Provozovna se nachází jižně od obce Milhostov v okrese Cheb v Karlovarském kraji. Nově zbudovaná moderní technologická linka pro praní a třídění vstupní suroviny zaručuje dosažení kvalitativních parametrů finálních výrobků.  Pískovna zákazníkům nabízí prané těžené kamenivo vhodné také pro výrobu betonů, omítek a malt. Společnost Českomoravský štěrk dále nabízí v Milhostově možnost odběru netříděného štěrkopísku od stěny, který lze použít ke stavebním terénním úpravám a zásypům.

Pískovna zajistí dodávky vysoce kvalitního, přírodního, těženého kameniva pro Cheb, Sokolov, Františkovy Lázně, Kraslice, Mariánské Lázně, Karlovy Vary a další západočeská města.

Více informací o nabízeném sortimentu, cenách výrobků a kontakty jsou k dispozici na stránce pískovny Milhostov.