Balený portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R

Portlandský směsný cement vyrábíme semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky, vápence, síranu vápenatého a případně některých dalších látek.

Charakteristické vlastnosti:

 • Kvalitní cement pro běžné profesionální i domácí použití.
  CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R - foto.
 • Optimální poměr portlandského slínku, vysokopecní strusky a vápence.
 • Nižší celkové hydratačního teplo.
 • Pozvolný nárůst pevnosti.
 • Stálost fyzikálních a chemických vlastností.

Parametry:

 • Pevnost v tlaku po 2 dnech 19 MPa až 24 MPa.
 • Pevnost v tlaku po 28 dnech 45 MPa až 51 MPa.

Použití:

 • Kvalitní cement pro běžné profesionální i domácí použití.
 • Příprava běžných beton a malt.
 • Výroba podkladních betonů.

Portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R dodáváme na EUR paletách. Na každé paletě je uloženo 56 pytlů, celkem o hmotnosti 1,4 t.

Ing. Marcel Daněk

Odborný prodejce (balený cement a speciální produkty)
Tel.: 
+420 311 643 015
Mobil: 
+420 727 972 308