CEM I 52,5 N

Charakteristické vlastnosti:

 • Velmi rychlý nárust pevností.
 • Velmi vysoká počáteční pevnost.
 • Vysoká konečná pevnost.
 • Velmi rychlý vývin hydratačního tepla.
 • Vysoké celkové hydratační teplo.

Parametry:

 • Počáteční pevnost v tlaku 34 MPa až 38 MPa.
 • Normalizivaná pevnost v tlaku 59 MPA až 64 MPa.

Podrobné informace o paramatrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

 • Betony vyšších pevnostních tříd.
 • Betony s rychlým nárustem pevnosti.
 • Předpínavé betony.
 • Pórobeton.
 • Betonové zboží.
 • Suché směsi.