CEM I 52,5 R white

Charakteristické vlastnosti:

 • Vysoká bělost.
 • Velmi rychlý nárůst pevností.
 • Velmi vysoká počáteční pevnost.
 • Vysoká konečná pevnost.
 • Velmi rychlý vývin hydratačního tepla.

Parametry:

 • Bělost 85%.
 • Počáteční pevnost v tlaku 40 MPa až 44 MPa.
 • Normalizovaná pevnost v tlaku 65 MPa až 69 MPa.

Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

 • Bílé a barevné betony.
 • Betonové zboží.
 • Suché směsi.