CEM II/A-S 42,5 N

Charakteristické vlastnosti:

  • Středně rychlý nárust pevností.
  • Nízká počáteční pevnost.
  • Středně vysoká konečná pevnost.
  • Středně rychlý vývin hydratačního tepla.
  • Středně vysoké celkové hydratačního teplo.

Parametry:

  • Počáteční pevnost v tlaku 18 MPa až 22 MPa.
  • Normalizovaná pevnost v tlaku 47 MPa až 52 MPa.

Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

  • Betony středních pevnostních tříd.
  • Betony se středním nárustem pevnosti.