Vila architekta Petra Skrušného

Náš bílý beton namíchaný na míru v dílně betonárny TBG BETONMIX splnil vizi architekta o jeho nové vile. „Když stojím na zahradě, i večer je tu díky bílému betonu mnohem větší světlo, protože stěny doslova září,“ popisuje architekt Petr Skrušný svůj nový rodinný dům a dodává: „Jeho další výhodou je fakt, že zůstává krásně čistě bílý, i když zmokne, a do budoucna mu nehrozí opadávání jako u běžných fasád.“ 

Novostavba rodinného domu se zastavěnou plochou 180 m2 i protější objekt wellness s garáží a vinným sklepem (160 m2) jsou situovány na místo původního tenisového dvorce, zakusujícího se do okolního terénu. Materiálově se na stavbě uplatnila působivá kombinace bílého betonu a skla.

Technologie bílých betonů

Architekt navrhl jasně bílý beton pro boční stěny v zahradě a hlavní přední stěnu objektu wellness s garáží, zatímco protější čelní strana domu je plně prosklená. Složení betonu je výsledkem komunikace mezi architektem a výrobcem betonu, na navržení se podílela nezávislá akreditovaná laboratoř BETOTECH. S ohledem na trvanlivost betonu v prostředí se zvýšenou vlhkostí, vodou a mrazem a na statické požadavky byly ve zkušební laboratoři provedeny průkazní zkoušky lehce zpracovatelného betonu COLORCRETE. Pro výrobu betonu byl zvolen jako pojivo dánský bílý cement CEM I 52,5 R z cementárny Aalborg. Pro zvýšení výsledné bělosti betonu byl do betonu použit bílý pigment, titanová běloba ve výši 5 % z celkové hmotnosti cementu. U bílého betonu je výsledná bělost významně ovlivněna kvalitou pojiva, pigmentu a čistotou a bělostí kameniva. Proto byla pro složení betonu pečlivě vybrána kameniva, která tyto vlastnosti plní v maximální míře. Při realizaci betonových konstrukcí bylo použito jednostranné systémové bednění s novou bednící překližkou.

Náš přínos této stavbě
  • Celkem 226 m3 betonu a dalších směsí z toho:
  • 48 m3 Bílý beton COLORCRETE®, C30/37 XF3 (CZ, F.1) D16 Cl 0,2 F5
  • 20 m3 beton SYSTEMCRETE® C 16/20 X0 pro konstrukce do obvodových nosných zdí
  • 14 m3 litý cementový potěr CEMFLOW® pro podlahové konstrukce s podlahovým vytápěním

Autor fotografií: Libor Teplý

Oldřich Žalud

Tel.: 
+420 547 427 561
Mobil: 
+420 602 732 709
Jihlavská 51, 642 00 Brno
Kolejní
612 00 Brno
Česká republika

Ocenění