13. leden 2016

Přihlaste se na odborný seminář: Krajina a těžba (nejen) Střední Moravy

Společnost Českomoravský štěrk, a.s., zve na seminář zaměřený na různé aspekty vlivu povrchové těžby na krajinu a její obnovu. Cílem semináře je zhodnocení aktuálního stavu přístupu k obnově krajiny po těžbě kamene, štěrku a písku a naznačení dalšího možného vývoje. Modelovým územím nám bude oblast Střední Moravy.

Seminář je určen pro studenty a akademické pracovníky, zaměstnance státní správy, zástupce neziskového sektoru i těžebních společností.

Informace o semináři:
 • Datum: 11. února 2016
 • Místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Filmový sál, Univerzitní 3
 • Podrobný program viz. příloha.
 • Po ukončení programu semináře se bude konat výroční schůze členů České společnosti pro krajinnou ekologii CZ‐IALE. V rámci semináře je také možné vystavit vlastní postery na danou tématiku.
 • Na seminář je nutné se přihlásit, a to do 31. ledna 2016 na adrese kamila.botkova@cmsterk.cz
 • Seminář je pro účastníky zdarma.
Partneři akce:
 • Českomoravský štěrk, a.s.
 • Česká společnost pro krajinnou ekologii (CZ- IALE)
 • Česká společnost ornitologická
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví
 • Mendelova univerzita, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, Lesnická a dřevařská fakulta
 • Mikroregion Střední Haná
 • Těžební unie
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty

Kamila Botková, Ing.

Specialista pro biodiverzitu a územně-plánovací dokumentaci
Tel.: 
+420 544 122 630

Ke stažení