Konsignační skládky

Akce nazvaná „Odpočty na věži“ je zaměřena na významný segment transportbetonu a asfaltových směsí. Zákazníkům těchto segmentů poskytujeme maximální volnost při zásobování kamenivem a jeho spotřebě - zdarma zabezpečujeme kompletní logistiku skládek na jejich betonárnách včetně kompletního zajištění dodávek kameniva. Zákazník vykazuje pouze skutečnou spotřebu materiálu (odpočet na věži) a ta je mu následně vyfakturována.

Výhoda pro zákazníky spočívá v tom, že nemusí vázat finanční prostředky do zásob kameniva.