Centrální nákup - otevřená výběrová řízení

Nabízíme všem potenciálním dodavatelům možnost zúčastnit se otevřených výběrových řízení v oblasti oprav, materiálů, služeb, náhradních dílů, paliv, surovin a investičních akcí skupiny Heidelberg Materials v České republice.

V této struktuře je níže uveden seznam platných poptávek.

 

Opravy

Název výběrového řízení

Konečný termín pro předložení nabídek

Přílohy
Momentálně neprobíhá žádné otevřené výběrové řízení.    
     

V případě dotazů kontaktujte vedoucího oddělení: 
Ing. et Ing. Jan Srna
vedoucí nákupu oprav
Tel.: +420 544 122 264 
jan.srna@cmcem.cz

Materiál a služby

Název výběrového řízení

Konečný termín pro předložení nabídek

Přílohy
Momentálně neprobíhá žádné otevřené výběrové řízení.    

V případě dotazů kontaktujte vedoucího oddělení:
Ing. Ondřej Mihula
vedoucí nákupu služeb
Tel.: +420 544 122 546
ondrej.mihula@cmcem.cz

Náhradní díly

Název výběrového řízení

Konečný termín pro předložení nabídek

Přílohy

Momentálně neprobíhá žádné otevřené výběrové řízení.

   

V případě dotazů kontaktujte vedoucího oddělení:
Ing. Marek Schaffer
vedoucí nákupu materiálu 
Tel.: +420 544 122 223
marek.schaffer@cmcem.cz

Paliva 

Název výběrového řízení

Konečný termín pro předložení nabídek

Přílohy

Momentálně neprobíhá žádné otevřené výběrové řízení.

   

V případě dotazů kontaktujte vedoucí oddělení:
Ing. Milan Vlček
vedoucí nákupu paliv
Tel.: +420 544 122 346 
milan.vlcek@cmcem.cz

Suroviny a investice v linii betonu

Název výběrového řízení

Konečný termín pro předložení nabídek

Přílohy

Momentálně neprobíhá žádné otevřené výběrové řízení.

   

V případě dotazů kontaktujte vedoucího oddělení:
František Hrbáček
vedoucí nákupu surovin
Tel.: +420 544 122 554
frantisek.hrbacek@cmcem.cz

Centrální nákup

Českomoravský cement, a.s. Mokrá 359
66404 Mokrá-Horákov
Česko