Nově otevřená štěrkopískovna Řípec

Společnost Českomoravský štěrk, a. s. dlouhodobě řešila nutnou náhradu pískovny Planá nad Lužnicí, která disponovala zásobami těžitelnými jen do roku 2020. Za vhodnou alternativu k těžení bylo zvoleno ložisko ve vlastnictví společnosti Českomoravský štěrk s názvem Řípec, které leží 12 km jižně proti proudu řeky Lužnice.

Příprava projektu Pískovna Řípec začala již v r. 2014. V průběhu realizace zažíval projektový tým nelehké chvíle, především s dotčenou veřejností, která tvrdě bojovala proti jakékoliv hornické činnosti v obci. Projektový tým vše úspěšně vyřešil a bylo tak získáno nejen těžební povolení, ale i povolení k vybudování křižovatky na silnici I. třídy pro napojení pískovny na silniční infrastrukturu. 

Výstavba technologické linky a zázemí provozovny probíhala od listopadu 2020 do května 2021. Spuštění provozovny a oficiální otevření pro zákazníky proběhlo dokonce o 14 dnů dříve, než bylo původně plánováno. 

V pískovně Řípec probíhá těžba podkopovým rypadlem, které těží částečně zvodnělou surovinu a deponuje ji v blízkosti úpravny. Následně surovina putuje do technologické linky, která se skládá ze vstupní násypky, soustavy pásových dopravníků a 3 třídicích uzlů. Celý technologický proces od vstupní násypky až po skládkování výrobků je plně automatizován a řízen přes počítač. Výkon technologické linky je 180 t/h.

Stěžejním produktem provozovny je písek o zrnitosti 0/4 mm, který tvoří skoro 80 % produkce a je dodáván především společnosti Českomoravský beton. Dalším významným produktem je štěrk o frakci 4/8, 8/16 a 16/32, který najde své využití nejen u velkých dodavatelů stavebního průmyslu, ale i u zahrádkářů, již oceňují krásné barevné textury tohoto kameniva.

Štěrkopískovna Řípec.

Šterkopískovna Řípec.

Šterkopískovna Řípec.

Šterkopískovna Řípec.

Šterkopískovna Řípec.

Šterkopískovna Řípec.

Šterkopískovna Řípec.

Šterkopískovna Řípec.