Společnosti Českomoravský cement, a.s., Českomoravský beton, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s., patří k předním výrobcům cementu, kameniva a transportního betonu v České republice.