Balený vysokopecní cement CEM III/B 32,5 L - LH/SR, síranovzdorný cement, s nízkým vývinem hydratačního tepla

Portlandský vysokopecní cement vyrábíme semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky a síranu vápenatého.

Charakteristické vlastnosti:

 • Odolnost proti síranům.
 • Vhodný do chemicky agresivního prostředí XA1, XA2, XA3.
 • Velmi pomalý nárůst pevností.
 • Velmi nízká počáteční pevnost.
 • Středně vysoká konečná pevnost.
 • Velmi pomalý vývin hydratačního tepla.
 • Nízké celkové hydratační teplo.

Parametry:

 • Počáteční pevnost v tlaku 20 MPa až 24 MPa.
 • Normalizovaná pevnost v tlaku 48 MPa až 52 MPa.
 • Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

 • Betony středních pevnostních tříd.
 • Betony s pomalým a velmi pomalým nárůstem pevnosti.
 • Prosté a vyztužené betony.
 • Betony pro chemicky agresivní prostředí.
 • Velkoobjemové a velkoplošné betonáže.

Balený vysokopecní cement CEM III/B 32,5 L - LH/SR dodáváme na EUR paletách. Na každé paletě je uloženo 56 pytlů, hmotnost pytle je 25 kg, celková hmotnost zboží na paletě je 1,4 t. Expedice pouze z prodejního terminálu v Králově Dvoře.