Společnost Českomoravský cement, a.s., nabízí svým zákazníkům vysoce kvalitní cement, který je možné použít ve všech oblastech stavebnictví. Kromě stavebnictví své využití nalezne také v umění a obdobné tvořivé činnosti. 

Nabídka společnosti Českomoravský cement, a.s., je velmi rozmanitá a uspokojí potřeby velké většiny zákazníků. Společnost nabízí volně ložený cement a cement balený, který lze zakoupit na paletách ve dvouvrstvých pytlích.

V nabídce prodeje cementu můžete nalézt hlavní druhy cementů CEM I, CEM II, CEM III:

  • portlandský cement
  • portlandský směsný cement
  • portlandský struskový cement
  • vysokopecní cement
  • bílý cement

Výroba je soustředěna ve dvou závodech – v Praze-Radotíně a v Mokré-Horákově nedaleko Brna. 

Doplňkové služby

K produktům společnost rovněž poskytuje nadstandartní odborné technické poradenství. V případě potřeby Českomoravský cement, a.s., pomůže s výběrem nejvhodnějšího produktu a podá všechny potřebné informace o výrobku.

Mezi další služby zákazníkům patří také logistický servis společnosti. Doprava je zajišťována autocisternami, železničními vozy nebo nákladními auty z expedičních míst – Radotín, Mokrá, Králův Dvůr.

Stavby, na kterých jsme se podíleli

Cement společnosti Českomoravský cement byl použit  v mnoha významných stavbách rezidenčních, komerčních a dopravní infrastruktuře. Za zmínku stojí určitě moderní stavba Divadla J. K. Tyla v Plzni, a nová přistávací dráha Letiště Václava Havla ze silničního cementu. Více informací o těchto a dalších referenčních stavbách naleznete zde.