Zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu

Dceřiná společnost BETOTECH s.r.o. zajišťuje prostřednictvím své sítě laboratoří zkoušky betonu, malt a potěrů, stavebních materiálů - cementu, kameniva a popílků. Rovněž poskytuje poradenství v oblasti technologie výroby betonu, malt, potěrů a kameniva ve spolupráci s pracovníky jednotlivých betonáren. Účastní se programů výzkumu a vývoje. Společnost má zavedený systém řízení jakosti laboratoře akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025. 

Akreditované laboratoře: 

  • AZL 1195 - Beroun, Most, Trutnov, Jindřichův Hradec, Klatovy, Cheb
  • AZL 1195.2 - Ostrava
  • AZL 1195.3 - Brno, Brno - divize kamenivo

Laboratoře dceřiné společnosti BETOTECH nabízejí na 9 pracovištích na celém území ČR: 

  • zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu a vláknobetonu
  • zkoušky čerstvého betonu na stavbách a odběr vzorků
  • zkoušky kameniva, cementu, popílku
  • poradenství v oblasti technologie betonu, návrhy složení betonu, průkazní a ověřovací zkoušky dle ČSN EN 206 v platném znění a dalších standardů (Ministerstvo dopravy, České dráhy, Ředitelství vodních toků)
  • systémy řízení výroby podle ČSN EN 206 v platném znění a systémy managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001
  • společnost nabízí odborná školení v oblasti výroby, dopravy a ošetřování betonu
  • spolupráce na vývojových programech

Podrobnější údaje o nabízeném rozsahu zkoušek a služeb společnosti BETOTECH, s.r.o. naleznete zde.