Udržitelný rozvoj

Součástí firemní strategie HeidelbergCement je udržitelný rozvoj. Zavazujeme se tak vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro své zaměstnance a usilujeme o ne­ustálý rozvoj v oblasti ochrany životního prostředí. Snažíme se chovat ekologicky a sociálně zodpovědně a cítíme povinnost minimalizovat dopady našich obchodních aktivit na životní prostředí a společnost. Uplatňujeme své odborné znalosti tak, aby byly přínosné pro okolní společnost a zároveň vytvářely obchodní příležitosti pro naši firmu. Při praktickém naplňování zásad udržitelného rozvoje se řídíme dlouhodobým programem, který vychází z cílů skupiny HeidelbergCement Group do roku 2020 a definuje je program „HeidelbergCement Sustainability Ambitions 2020“.

Skupina HeidelbergCement v České republice vydala koncem roku 2011 první vlastní souhrnnou Zprávu o udržitelném rozvoji za společnosti Českomoravský cement, Českomoravský štěrk a Českomoravský beton, ve které otevřeným a přehledným způsobem prezentuje vnímání a naplňovaní vize udržitelného rozvoje.

V roce 2011 vyhlásila skupina Heidelbergcement mezinárodní vědecko-vzdělávací soutěž Quarry Life Award,  jejímž cílem je posílit povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor a přispět tak k další ochraně a podpoře zdejší biodiverzity. Soutěž je důkazem o tom, že se společnost tématem udržitelného rozvoje aktivně zabývá a spolupracuje se svým okolím.