Soutěž Quarry Life Award

Quarry Life Award je mezinárodní soutěž na podporu biodiverzity v lomech a pískovnách. Těžební místa nabízí mimořádně variabilní prostředí a stanoviště pro výjimečnou flóru a faunu. A právě soutěž Quarry Life Award dává možnost navázání spolupráce mezi těžaři a zájemci z řad odborníků i laiků, kterým umožní poznávat tato atraktivní místa a navrhnout v rámci svých soutěžních projektů vlastní opatření, jak je dále rozvíjet. Cílem soutěže je navrhnout projekt, který povede k ochraně, posílení a zvýšení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor.

Quarry Life Award 2018: Porota vybrala šest projektů

Dne 15. května 2017 vyhlásila skupina HeidelbergCement již 4. ročník soutěže. Soutěž probíhá v 25 zemích na pěti kontinentech. Česká republika, která se do soutěže zapojuje již počtvrté, patří díky celkovému vítězi prvního ročníku a vítězi jedné z vypsaných kategorií v ročníku následujícím k nejúspěšnějším zemím. Studenti, vědci, neziskové organizace a další zájemci mohli zaregistrovat svůj návrh projektu do 20. listopadu 2017 na webové stránky www.quarrylifeaward.cz.

Těchto šest projektů postoupilo do dalšího kola:

Projekty výzkumné:
 • Kamenolom Hrabůvka: potenciál pro refugium vzácných druhů
 • Sezónní aktivita včelstev ve vztahu k celkové biodiverzitě lomu (Mokrá)
 • Jak geodiversita ovlivňuje méně známé skupiny bezobratlých a ekosystémy pískoven (Planá nad Lužnicí)
Projekty veřejné komunitní:
 • „Hoď krátký pohled na Kamenolom Pohled“
 • Cementíkovo putovaní aneb rodina na výletě (Mokrá)
 • BIODIVERZITA A ČLOVĚK - propojení antropologických a ekologických souvislostí v lomu Bytča

Soutěžit se tedy bude v lomech v Hrabůvce, v Pohledu a v Mokré a na štěrkopískovnách Planá nad Lužnicí a Bytča. Realizační období bude zahájeno 1. ledna a potrvá do 20. září 2018. Výběr proběhl na základě posouzení inovativnosti, proveditelnosti, přidané hodnoty, zapojení veřejnosti a výchovných hledisek.

Ve 4. ročníku jsou vyhlášeny soutěžní kategorie rozdělené do dvou skupin:

Výzkumné projekty:
 • Péče o biodiverzitu
 • Výzkum druhů a jejich stanovišť
 • Za hranicemi lomu

Projekty, které zvýší povědomí o ekologii těžebních lokalit a/nebo povedou ke zvýšení biodiverzity, zlepšení stavu krajiny nebo hospodaření s vodou, jsou určeny zejména pro studenty univerzit, akademiky, vědce, odborné pracovníky a neziskové organizace.

Veřejné komunitní projekty:
 • Biodiverzita a vzdělávání
 • Propojení lomů a místní komunity
 • Studentský projekt (pro studenty základních a středních škol)

Projekty, které pomohou lépe propojit těžební místa a aktivity těžebních společností s místní komunitou a zvýšit povědomí širší veřejnosti o biodiverzitě na těchto místech, jsou vhodné pro jednotlivce nebo školy, neziskové a ekologické organizace, ať už s vědeckým zázemím nebo bez něj, ale se zájmem o přírodu.

Všechny vybrané projekty budou současně soutěžit na národní i mezinárodní úrovni. V národním kole získají první dva vítězné projekty ceny 5 000 eur a 2 500 eur. Ceny budou uděleny zvlášť pro projekty výzkumné a zvlášť pro projekty veřejné komunitní. V mezinárodní soutěži budou uděleny ceny 10 000 eur vítěznému projektu v každé kategorii. Celkovému vítězi soutěže bude za nejlepší projekt udělena hlavní cena ve výši 30 000 eur.

Pořadateli soutěže v České republice jsou společnosti Českomoravský cement, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s. Těžební místa zařazená do národní soutěže v České republice jsou lom Mokrá u Brna, lom Pohled, lom Hrabůvka, lom Branžovy a pískovna Planá nad Lužnicí. Na Slovensku je do soutěže zařazena pískovna Bytča.

Zájemci o soutěž mohou kontaktovat český koordinační tým a dozvědět se více informací např. o soutěžních lokalitách. Pravidla soutěže a aktuální informace naleznete na www.quarrylifeaward.cz nebo na e-mailu quarrylifeaward.cz@heidelbergcement.com.

Exkurze:

V letošním ročníku si soutěžící mohou vybrat z těchto soutěžních lokalit: lomy Mokrá u Brna, Branžovy u Berouna, Pohled u Havlíčkova Brodu a Hrabůvka u Hranic na Moravě; štěrkopískovny Planá nad Lužnicí a na Slovensku se nacházející Bytča.Během října 2017 se uskutečnily exkurze na soutěžní lokality.

Více informací o soutěži:

 
Archiv výsledků soutěže v rámci ČR

V České republice organizují soutěž ve svých provozovnách společnosti Českomoravský cement a Českomoravský štěrk. Po přihlášení do soutěže vybrala porota složená z předních českých odborníků pět nejlepších projektů, které měli možnost uskutečnitt své nápady v našich lomech a pískovnách. Seznamte se s postupujícími projekty tří ročníků soutěže. 

3. ročník soutěže 2015/2016

V roce 2015 se do soutěže přihlásilo deset týmů, z nichž pět získalo možnost od března do září realizovat své projekty v lomech Opatovice a Mokrá a na štěrkopískovně Hulín. Porotci soutěže, prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (Jihočeská univerzita, AVČR), Mgr. Zdeněk Vermouzek (Česká společnost ornitologická), a Ing. Karel Lorek (Českomoravský štěrk, a.s.) se shodli na vysoké kvalitě závěrečných zpráv všech pěti soutěžních týmů a velice si cenili také vysokého nasazení, se kterým do soutěže všechny týmy šly. Soutěžící zase ocenili možnost dostat se do míst veřejnosti běžně nedostupných a tedy méně probádaných. 

Ve třetím ročníku soutěže bylo možné přihlásit projekt do jedné z následujících kategorií:

 • Výzkum druhů a jejich stanovišť
 • Péče o biodiverzitu
 • Vzdělávání a zvyšování povědomí
 • Za hranicemi lomů (nová kategorie)
 • Školní studentský projekt

V každé zemi bylo pro realizaci v terénu vybráno pět nejlepších návrhů projektů. Výběr proběhl na základě posouzení inovativnosti, proveditelnosti, přidané hodnoty, zapojení veřejnosti a výchovných hledisek. Od dubna do září 2016  všechny vybrané projekty současně soutěžily na národní i mezinárodní úrovni a byly jednotlivě posuzovány jak národní, tak mezinárodní porotou. Vítězné návrhy byly 4. listopadu 2016 oceněny národními cenami 1 500, 3 0005 000 eur. V mezinárodní soutěži byly 8. prosince 2016 uděleny ceny 10 000 eur vítěznému projektu v každé kategorii. Celkovému vítězi soutěže byla za nejlepší projekt udělena hlavní cena ve výši 30 000 eur. Vyhlášení mezinárodních vítězů se konalo v Bruselu.

Vítězové 3. ročníku:

2. ročník soutěže 2013/2014

Do ročníku vyhlášeného v září 2013 se v České republice přihlásilo dvanáct soutěžních týmů. Odborná porota z nich vybrala pět nejlepších, jejichž autoři dostali možnost svůj projekt rozpracovat a také finanční příspěvek. Po odevzdání závěrečné zprávy v září 2014 vyhlásila porota tyto vítěze. Po rozkliknuti odkazu se dostanete přímo na stránku projektu. I v tomto ročníku byla Česká republika velmi úspěšná, neboť se jeden z našich týmů stal vítězem jedné z kategorií.

1. ročník soutěže 2011/2012

V prvním ročníku jsme obdrželi dvacet pět přihlášek, z nichž postoupilo následujících pět projektů. Český vítěz se stal také mezinárodním vítězem prvního soutěže a díky skvělé spolupráci všech zúčastněných se podařilo jeho projekt z velké části realizovat.

Videogalerie
Třetí ročník soutěže v ČR
Mezinárodní vyhlášení 2. ročníku soutěže v roce 2014 v Praze
Realizace vítězného projektu 1. ročníku s názvem CEP II - Pískovna pro biodiverzitu

Další videa naleznete na našem kanálu Youtube.

Ke stažení

Odkazy

 
Logo Quarry Life Award.