Soutěž Quarry Life Award

Quarry Life Award 2016: Skončil třetí ročník soutěže

Quarry Life Award je mezinárodní soutěž na podporu biodiverzity v lomech a pískovnách. Těžební místa nabízí mimořádně variabilní prostředí a stanoviště pro výjimečnou flóru a faunu. A právě soutěž Quarry Life Award dává možnost navázání spolupráce mezi těžaři a zájemci z řad odborníků i laiků, kterým umožní poznávat tato atraktivní místa a navrhnout v rámci svých soutěžních projektů vlastní opatření, jak je dále rozvíjet. Zkušenosti se soutěžními projekty z prvních dvou ročníků ukazují, že je to možné. Vítězové 1. a 2. ročníku soutěže i nadále spolupracují na provozovnách na rozvíjení svých projektů v oblasti biodiverzity a potvrzují tak, že projekty ukončením soutěže nekončí.

V letošním roce se do soutěže přihlásilo deset týmů, z nichž pět získalo možnost od března do září realizovat své projekty v lomech Opatovice a Mokrá a na štěrkopískovně Hulín. Porotci soutěže, prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (Jihočeská univerzita, AVČR), Mgr. Zdeněk Vermouzek (Česká společnost ornitologická), a Ing. Karel Lorek (Českomoravský štěrk, a.s.) se shodli na vysoké kvalitě závěrečných zpráv všech pěti soutěžních týmů a velice si cenili také vysokého nasazení, se kterým do soutěže všechny týmy šly. Soutěžící zase ocenili možnost dostat se do míst veřejnosti běžně nedostupných a tedy méně probádaných.

Soutěž QLA probíhá v dvouletých cyklech ve více než 20 zemích světa včetně České republiky, která je s jedním absolutním mezinárodním vítězným projektem (v roce 2012) a jedním vítězem kategorie (v roce 2014) jednou z nejúspěšnější zemí v soutěži. Studenti a vědci, stejně jako neziskové organizace, se do posledního ročníku mohli přihlásit do 1. března 2016 vložením návrhu projektu na webové stránky www.quarrylifeaward.cz. Cílem soutěže je navrhnout projekt, který povede k ochraně, posílení a zvýšení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor. Účastnit se mohou studenti, vědečtí a výzkumní pracovníci, stejně jako všichni zájemci o tuto problematiku. 

Ve třetím ročníku soutěže bylo možné přihlásit projekt do jedné z následujících kategorií:

  • Výzkum druhů a jejich stanovišť
  • Péče o biodiverzitu
  • Vzdělávání a zvyšování povědomí
  • Za hranicemi lomů (nová kategorie)
  • Školní studentský projekt

V každé zemi bylo pro realizaci v terénu vybráno pět nejlepších návrhů projektů. Výběr proběhl na základě posouzení inovativnosti, proveditelnosti, přidané hodnoty, zapojení veřejnosti a výchovných hledisek. Od dubna do září 2016  všechny vybrané projekty současně soutěžily na národní i mezinárodní úrovni a byly jednotlivě posuzovány jak národní, tak mezinárodní porotou. Vítězné návrhy byly 4. listopadu 2016 oceněny národními cenami 1 500, 3 0005 000 eur. V mezinárodní soutěži byly 8. prosince 2016 uděleny ceny 10 000 eur vítěznému projektu v každé kategorii. Celkovému vítězi soutěže byla za nejlepší projekt udělena hlavní cena ve výši 30 000 eur. Vyhlášení mezinárodních vítězů se konalo v Bruselu.

Více informací o soutěži:
 
Archiv výsledků soutěže v rámci ČR

V České republice organizují soutěž ve svých provozovnách společnosti Českomoravský cement a Českomoravský štěrk. Po přihlášení do soutěže vybere porota složená z předních českých odborníků pět nejlepších projektů, které mají možnost uskutečnitt své nápady v našich lomech a pískovnách. Seznamte se s postupujícími projekty tří ročníků soutěže. 

3. ročník soutěže 2015/2016

Do ročníku vyhlášeného v srpnu 2015 se v České republice přihlásilo deset soutěžních týmů. Po odevzdání závěrečné zprávy v září 2015 vyhlásila porota tyto vítěze. Po rozkliknuti odkazu se dostanete přímo na stránku projektu.

2. ročník soutěže 2013/2014

Do ročníku vyhlášeného v září 2013 se v České republice přihlásilo dvanáct soutěžních týmů. Odborná porota z nich vybrala pět nejlepších, jejichž autoři dostali možnost svůj projekt rozpracovat a také finanční příspěvek. Po odevzdání závěrečné zprávy v září 2014 vyhlásila porota tyto vítěze. Po rozkliknuti odkazu se dostanete přímo na stránku projektu. I v tomto ročníku byla Česká republika velmi úspěšná, neboť se jeden z našich týmů stal vítězem jedné z kategorií.

1. ročník soutěže 2011/2012

V prvním ročníku jsme obdrželi dvacet pět přihlášek, z nichž postoupilo následujících pět projektů. Český vítěz se stal také mezinárodním vítězem prvního soutěže a díky skvělé spolupráci všech zúčastněných se podařilo jeho projekt z velké části realizovat.

Videogalerie
Třetí ročník soutěže v ČR
Mezinárodní vyhlášení 2. ročníku soutěže v roce 2014 v Praze
Realizace vítězného projektu 1. ročníku s názvem CEP II - Pískovna pro biodiverzitu

Další videa naleznete na našem kanálu Youtube.

Ke stažení

Odkazy