Soutěž Quarry Life Award

Quarry Life Award je mezinárodní soutěž na podporu biodiverzity v lomech a pískovnách. Těžební místa nabízí mimořádně variabilní prostředí a stanoviště pro výjimečnou flóru a faunu. A právě soutěž Quarry Life Award dává možnost navázání spolupráce mezi těžaři a zájemci z řad odborníků i laiků, kterým umožní poznávat tato atraktivní místa a navrhnout v rámci svých soutěžních projektů vlastní opatření, jak je dále rozvíjet. Cílem soutěže je navrhnout projekt, který povede k ochraně, posílení a zvýšení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor.

Quarry Life Award 2018: V říjnu proběhnou exkurze na soutěžních lokalitách

Dne 15. května 2017 vyhlásila skupina HeidelbergCement již 4. ročník soutěže. Soutěž probíhá ve 26 zemích na pěti kontinentech. Česká republika, která se do soutěže zapojuje již počtvrté, patří díky celkovému vítězi prvního ročníku a vítězi jedné z vypsaných kategorií v ročníku následujícím k nejúspěšnějším zemím. Studenti, vědci, neziskové organizace a další zájemci mohou zaregistrovat svůj návrh projektu do 20. listopadu 2017 na webové stránky www.quarrylifeaward.cz.

Ve 4. ročníku jsou vyhlášeny soutěžní kategorie rozdělené do dvou skupin:

Výzkumné projekty:
 • Péče o biodiverzitu
 • Výzkum druhů a jejich stanovišť
 • Za hranicemi lomu

Projekty, které zvýší povědomí o ekologii těžebních lokalit a/nebo povedou ke zvýšení biodiverzity, zlepšení stavu krajiny nebo hospodaření s vodou, jsou určeny zejména pro studenty univerzit, akademiky, vědce, odborné pracovníky a neziskové organizace.

Veřejné komunitní projekty:
 • Biodiverzita a vzdělávání
 • Propojení lomů a místní komunity
 • Studentský projekt (pro studenty základních a středních škol)

Projekty, které pomohou lépe propojit těžební místa a aktivity těžebních společností s místní komunitou a zvýšit povědomí širší veřejnosti o biodiverzitě na těchto místech, jsou vhodné pro jednotlivce nebo školy, neziskové a ekologické organizace, ať už s vědeckým zázemím nebo bez něj, ale se zájmem o přírodu.

Šest nejlepších návrhů projektů bude vybráno pro realizaci v terénu. Realizační období bude zahájeno 1. ledna a potrvá do 20. září 2018. Výběr proběhne na základě posouzení inovativnosti, proveditelnosti, přidané hodnoty, zapojení veřejnosti a výchovných hledisek.

Všechny vybrané projekty budou současně soutěžit na národní i mezinárodní úrovni. V národním kole získají první dva vítězné projekty ceny 5 000 eur a 2 500 eur. Ceny budou uděleny zvlášť pro projekty výzkumné a zvlášť pro projekty veřejné komunitní. V mezinárodní soutěži budou uděleny ceny 10 000 eur vítěznému projektu v každé kategorii. Celkovému vítězi soutěže bude za nejlepší projekt udělena hlavní cena ve výši 30 000 eur.

Pořadateli soutěže v České republice jsou společnosti Českomoravský cement, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s. Těžební místa zařazená do národní soutěže v České republice jsou lom Mokrá u Brna, lom Pohled, lom Hrabůvka, lom Branžovy a pískovna Planá nad Lužnicí. Na Slovensku je do soutěže zařazena pískovna Bytča.

Zájemci o soutěž mohou kontaktovat český koordinační tým a dozvědět se více informací např. o soutěžních lokalitách. Pravidla soutěže a aktuální informace naleznete na www.quarrylifeaward.cz nebo na e-mailu quarrylifeaward.cz@heidelbergcement.com.

Exkurze:

V letošním ročníku si soutěžící mohou vybrat z těchto soutěžních lokalit: lomy Mokrá u Brna, Branžovy u Berouna, Pohled u Havlíčkova Brodu a Hrabůvka u Hranic na Moravě; štěrkopískovny Planá nad Lužnicí a na Slovensku se nacházející Bytča.

Během října 2017 se uskuteční exkurze na soutěžní lokality. Na exkurze je nutné se předem registrovat na e-mailu quarrylifeaward.cz@heidelbergcement.com nebo telefonicky na čísle +420 544 122 202. Všechny exkurze začínají ve 14 hod. Lze sjednat také prohlídku v jiných termínech.Termíny exkurzí:

 • 9. 10. Lom  Mokrá
 • 10. 10. Lom Hrabůvka
 • 11. 10. Lom Pohled
 • 18. 10. Pískovna Planá
 • 19. 10. Pískovna Bytča
 • 23. 10. Lom Branžovy

Více informací o soutěži:

 
Archiv výsledků soutěže v rámci ČR

V České republice organizují soutěž ve svých provozovnách společnosti Českomoravský cement a Českomoravský štěrk. Po přihlášení do soutěže vybrala porota složená z předních českých odborníků pět nejlepších projektů, které měli možnost uskutečnitt své nápady v našich lomech a pískovnách. Seznamte se s postupujícími projekty tří ročníků soutěže. 

3. ročník soutěže 2015/2016

V roce 2015 se do soutěže přihlásilo deset týmů, z nichž pět získalo možnost od března do září realizovat své projekty v lomech Opatovice a Mokrá a na štěrkopískovně Hulín. Porotci soutěže, prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (Jihočeská univerzita, AVČR), Mgr. Zdeněk Vermouzek (Česká společnost ornitologická), a Ing. Karel Lorek (Českomoravský štěrk, a.s.) se shodli na vysoké kvalitě závěrečných zpráv všech pěti soutěžních týmů a velice si cenili také vysokého nasazení, se kterým do soutěže všechny týmy šly. Soutěžící zase ocenili možnost dostat se do míst veřejnosti běžně nedostupných a tedy méně probádaných. 

Ve třetím ročníku soutěže bylo možné přihlásit projekt do jedné z následujících kategorií:

 • Výzkum druhů a jejich stanovišť
 • Péče o biodiverzitu
 • Vzdělávání a zvyšování povědomí
 • Za hranicemi lomů (nová kategorie)
 • Školní studentský projekt

V každé zemi bylo pro realizaci v terénu vybráno pět nejlepších návrhů projektů. Výběr proběhl na základě posouzení inovativnosti, proveditelnosti, přidané hodnoty, zapojení veřejnosti a výchovných hledisek. Od dubna do září 2016  všechny vybrané projekty současně soutěžily na národní i mezinárodní úrovni a byly jednotlivě posuzovány jak národní, tak mezinárodní porotou. Vítězné návrhy byly 4. listopadu 2016 oceněny národními cenami 1 500, 3 0005 000 eur. V mezinárodní soutěži byly 8. prosince 2016 uděleny ceny 10 000 eur vítěznému projektu v každé kategorii. Celkovému vítězi soutěže byla za nejlepší projekt udělena hlavní cena ve výši 30 000 eur. Vyhlášení mezinárodních vítězů se konalo v Bruselu.

Vítězové 3. ročníku:

2. ročník soutěže 2013/2014

Do ročníku vyhlášeného v září 2013 se v České republice přihlásilo dvanáct soutěžních týmů. Odborná porota z nich vybrala pět nejlepších, jejichž autoři dostali možnost svůj projekt rozpracovat a také finanční příspěvek. Po odevzdání závěrečné zprávy v září 2014 vyhlásila porota tyto vítěze. Po rozkliknuti odkazu se dostanete přímo na stránku projektu. I v tomto ročníku byla Česká republika velmi úspěšná, neboť se jeden z našich týmů stal vítězem jedné z kategorií.

1. ročník soutěže 2011/2012

V prvním ročníku jsme obdrželi dvacet pět přihlášek, z nichž postoupilo následujících pět projektů. Český vítěz se stal také mezinárodním vítězem prvního soutěže a díky skvělé spolupráci všech zúčastněných se podařilo jeho projekt z velké části realizovat.

Videogalerie
Třetí ročník soutěže v ČR
Mezinárodní vyhlášení 2. ročníku soutěže v roce 2014 v Praze
Realizace vítězného projektu 1. ročníku s názvem CEP II - Pískovna pro biodiverzitu

Další videa naleznete na našem kanálu Youtube.

Ke stažení

Odkazy

 
Logo Quarry Life Award.