Vláknobetony

STEELCRETE

STEELCRETE je drátkobeton odpovídající ČSN EN 206, TP FC 1-1 a PN ČMB 01-2008, který má strukturu výchozího prostého betonu, avšak doplněnou ocelovými vlákny (drátky) za účelem dosažení ekvivalentní únosnosti v tahu za ohybu. Má zaručeny další definované parametry: pevnost v tahu na mezi vzniku makrotrhliny a reziduální pevnost v tahu po vzniku makrotrhliny. Je to kompozitní stavební materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech, jedná se tzv. o izotropní stavební materiál. 

Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci odpadá či se značně redukuje požadavek na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Dodávkou rozptýlené výztuže „přímo z autodomíchávače“ se zrychlí postup výstavby a navíc toto řešení přispívá k nemalé úspoře nákladů na provedení stavby. 

Výhody

 • bez přípojky vody
 • bez elektrického proudu
 • rychlost
 • jednoduchost realizace
 • hospodárnost
 • bez výztuže

Kompletní informace k produktu STEELCRETE naleznete na webu transportbeton.cz

FLOORCRETE

FLOORCRETE je drátkobeton určený pro zhotovování konstrukcí průmyslových podlah dle ČSN EN 206 a STO 060-028542 s deklarovaným množstvím a typem vláken, drátků. V recepturách například nejsou používány příměsi, také je upravena křivka zrnitosti kameniva a důraz je kladen na homogenitu směsi. Beton je tak více plastický, snadno se zpracovává a umožňuje strojní i ruční úpravu povrchu, včetně možnosti aplikace vsypu. 

Výhody

 • bez přípojky vody
 • bez elektrického proudu
 • rychlost
 • jednoduchost realizace
 • hospodárnost
 • bez výztuže

Kompletní informace k produktu FLOORCRETE naleznete na webu transportbeton.cz