Vysokohodnotné betony

TOPCRETE

Vysokohodnotné betony (HPC) TOPCRETE se vyrábějí podle norny ČSN EN 260. Vynikají svou pevností a dalšími vlastnostmi. Minimální pevnostní třída je C55/67, maximální pevnostní třída dle ČSN EN 206 je C105/115. Tyto betony jsou běžně vyráběny na vyžádání na všech betonárnách skupiny Českomoravský beton.
Do vysokohodnotných betonů se dále řadí ultravysokohodnotné betony (UHPC), jejichž válcová pevnost je vyšší než 150 MPa. (UHPC jsou vyráběné v betonárnách naší dceřiné společnosti TBG METROSTAV.) Námi vyráběné UHPC dosahují standardně válcových pevností přes 150 MPa, pevnost dosahovaná na klasických krychlích se pohybuje nad hranicí 180 MPa.

Výhodou UHPC je velmi vysoká pevnost, která umožňuje zmenšit průřezy konstrukcí a snížit tak vlastní hmotnost konstrukce, či vytvářet roztodivné architektonické stavby. Hlavní výhodou je ale výrazně delší trvanlivost konstrukce z UHPC. Obecně se uvádí životnost více než 200 let. Tento beton je tak velmi vhodný do prostředí s vysokým namáháním chloridy, mrazovými cykly, nebo chemicky agresivními látkami.

Kompletní informace k produktu naleznete na webu transportbeton.cz.