Balený bílý portlandský cement CEM I 52,5 R white

Bílý portlandský cement vyráběný z nejčistšího vápence má vysokou bělost a vynikající kvalitu.

Charakteristické vlastnosti:

  • Bělost 85 %.Velmi rychlý nárůst pevnosti.
  • Stálost fyzikálních a chemických vlastností.
  • Přirozeně nízký obsah alkálií a chromátů.

Parametry:

  • Pevnost v tlaku po 2 dnech 40 MPa až 44 MPa.
  • Pevnost v tlaku po 28 dnech 65 MPa až 69 MPa.

Použití:

  • Bílé a barevné betony.
  • Betonové zboží.
  • Suché směsi.

Bílý portlandský cement CEM I 52,5 R dodáváme na dřevěných paletách. Na každé paletě je uloženo 56 pytlů, celkem o hmotnosti 1,4 t.
Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Marcel Daněk, Ing.

Odborný prodejce (balený cement a speciální produkty)
Tel.: 
+420 311 643 015
Mobil: 
+420 727 972 308