CEM I 42,5 R

Charakteristické vlastnosti:

 • Rychlý nárust pevností.
 • Vysoká počáteční pevnost.
 • Rychlý vývin hydratačního tepla.
 • Vysoké celkové hydratační teplo.

Parametry:

 • Počáteční pevnost v tlaku 28 MPa až 32 MPa.
 • Normalizovaná pevnost v tlaku 57 MPa až 62 MPa.

Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

 • Betony běžných a vyšších pevnostních tříd.
 • Betony s rychlým růstem pevnosti.
 • Předpínané betony.
 • Suché omítkové směsi.
 • Betonové zboží.

Reference pro tento produkt