CEM I 42,5 R (sc)

Charakteristické vlastnosti:

 • Rychlý nárust pevností.
 • Vysoká počáteční pevnost.
 • Vysoká konečná pevnost.
 • Rychlý vývin hydratačního tepla.
 • Vysoké celkové hydratační teplo.

Parametry:

 • Počáteční pevnost v tlaku 25 MPa až 29 MPa.
 • Normalizovaná pevnost v tlaku 54 MPa až 59 MPa.

Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

 • Cementobetonové kryty.
 • Betony běžných a vyšších pevnostních tříd.
 • Betony s rychlým až středním nárustem pevnosti.
 • Předpínané betony.

Reference pro tento produkt