CEM I 52,5 R

Charakteristické vlastnosti:

 • Velmi rychlý nárust pevností.
 • Velmi vysoká počáteční pevnost.
 • Vysoká konečná pevnost.
 • Velmi rychlý vývin hydratačního tepla.
 • Vysoké velkové hydratační teplo.

Parametry:

 • Počáteční pevnost v tlaku 37 MPa až 41 MPa
 • Normalizovaná pevnost v tlaku 62 MPa až 67 MPa.

Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

 • Betony vyšších pevnostních tříd.
 • Betony s rychlým nárustem pevnosti.
 • Předpínavé betony.
 • Pórobeton.
 • Betonové zboží.
 • Suché směsi.