CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N

Charakteristické vlastnosti:

  • Středně rychlý nárust pevností.
  • Nízká počáteční pevnost.
  • Středně vysoká konečná pevnost.
  • Pomalý vývin hydratačního tepla.
  • Středně vysoké celkové hydratační teplo.

Parametry:

  • Počáteční pevnost v tlaku 21 MPa až 25 MPa.
  • Normalizovaná pevnost v tlaku 50 MPa až 55 MPa.

Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

  • Betony středních pevnostních tříd.
  • Betony se středním nárustem pevnosti.
  • Stříkané betony.