CEM II/B-S 32,5 R

Charakteristické vlastnosti:

  • Středně rychlý nárust pevností.
  • Nízká počáteční pevnost.
  • Středně vysoká konečná pevnost.
  • Pomalý vývin hydratačního tepla.
  • Středně vysoké celkové hydratační teplo.

Parametry:

  • Počáteční pevnost v tlaku 16 MPa až 20 MPa.
  • Normalizovaná pevnost v tlaku 47 MPa až 52 MPa.

Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

  • Betony středních a nižších pevnostních tříd.
  • Betony se středním a pomalým nárustem pevnosti.
  • Stabilizace zemin.