CEM III/B 32,5 L - LH/SR

Charakteristické vlastnosti:

  • Velmi pomalý nárůst pevností.
  • Velmi nízká počáteční pevnost.
  • Středně vysoká konečná pevnost.
  • Velmi pomalý vývin hydratačního tepla.
  • Nízké celkové hydratační teplo.

Parametry:

  • Počáteční pevnost v tlaku 20 MPa až 24 MPa.
  • Normalitovaná pevnost v tlaku 48 MPa až 52 MPa.

Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

  • Betony středních pevnostních tříd.
  • Betony s pomalým a velmi pomalým nárůstem pevnosti.
  • Betony pro chemicky agresivní prostředí.