Zkušebnictví a technologie kameniva

Dozor nad kvalitou kameniva zabezpečuje akreditovaná zkušební laboratoř společnosti Betotech, která provádí pravidelné zkoušky kameniva ze všech provozoven společnosti Českomoravský štěrk v souladu s požadavky příslušných norem. 

Laboratoř je vybavena moderními přístroji, obsluhována zkušenými pracovníky a je schopna provádět veškeré zkoušky kameniva vyžadované předmětnými evropskými normami. 

Vedoucí divize kameniva RNDr. Václav Blížkovský je platným členem celostátní komise zajišťující aktualizaci norem ČSN EN. Jeho znalosti jsou uznávány a ceněny mezi odborníky z celé řady stavebních společností a investorů.

Václav Blížkovský , RNDr.

Tel.: 
+420 548 216 793
Mobil: 
+420 602 742 451