Výrobní závody

Českomoravský cement, a.s., má výrobu soustředěnou ve dvou závodech – v Praze Radotíně a v Mokré nedaleko Brna. V Králově Dvoře je v provozu balicí linka a expedice volně loženého a baleného cementu. 

Místo

Pro více informací klikněte na značku