Pískovna Božice

Expedice Božice

GPS: 48°49'17.197"N, 16°16'0.224"E
Mobil: 
+420 602 562 631

Jan Matula

Odborný prodejce (Božice, Tasovice + železniční kamenivo)
Mobil: 
+420 602 724 648

Martin Ryant

Vedoucí provozovny
Tel.: 
+420 515 234 237
Mobil: 
+420 721 863 886

Martin Jelínek, Ing.

Provozní lomu
Mobil: 
+420 721 953 241

Fotografie vybraných frakcí kameniva z pískovny Božice

Kompletní sortiment nabízeného kameniva je k dispozici v ceníku pískovny Božice.  

Pískovna Božice nabízí těžené kamenivo několika frakcí, a také drcené kamenivo z blízkého kamenolomu Olbramovice. Těženou surovinou jsou kvartérní štěrkopísky. Dobývání suroviny je prováděno ve dvou etážích. Vytěžením a tříděním horniny vznikají kvalitní písky a štěrkopísky pro použití ve stavební výrobě. Provozovna se nachází asi 20 km severovýchodně od Znojma.

Ve výrobě je použita moderní třídící linka POWER SCREEN – CHIEFTAIN. Výrobky jsou vyráběny ve vysoké kvalitě, za dodržení všech předpisů k ochraně životního prostředí.

Těžené kamenivo z pískovny Božice, je typické hladkým povrchem a zaoblenými tvary. Toto přírodní kamenivo říčního původu je používáno při výrobě betonů, omítek a malt. Českomoravský štěrk nabízí netříděný písek, kačírek i podorničí, které je vhodné ke stavebním terénním úpravám.

Drcené kamenivo neboli drcený štěrk je použitelný do betonu, železobetonu, předepjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů, podsypů, zásypů, pod zámkovou dlažbu, apod. 

V pískovně Božice se taktéž provozuje zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu, ve kterém je ukládána zemina a kamení.

Provozovna Božice je dodavatelem vysoce kvalitního, přírodního, těženého kameniva pro Znojmo, Mikulov, Břeclav, Brno, Třebíč, Jihlavu, Telč, Hodonín, Hustopeče a další moravská města.
Nově vybudovaná výrobní technologická linka je značně flexibilní a umožňuje vyhovět specifickým potřebám každého zákazníka.

Hledáte-li železniční kamenivo, lomový kámen, balené kamenivo nebo ukládku zeminy a kameniva kontaktujte jednu z našich blízkých provozoven (kamenolom, pískovna, štěrkovna či prodejní terminál), která tyto produkty nabízí.

Otevírací doba

(pondělí - pátek)
leden - prosinec 7:00 - 15:00

Aktuální otevírací dobu si, prosím, ověřte na provozovně.

bozice_520x480.jpg. Božice - pískovna
Božice - pískovna

Ke stažení

Místo

Pro více informací klikněte na značku