Obchodní centrum Quadrio

Multifunkční objekt Quadrio vyrostl společně s nově budovanou zastávkou metra Národní třída v roce 2014. S touto stanicí je doslova srostlý, jelikož se jednalo o dvě na sebe navazující projektové dokumentace. Umístění stavby v samotném centru Prahy s sebou neslo požadavky na nejvyšší kvalitu a plynulost dodávek betonu.

Quadrio je komplex šesti vzájemně propojených objektů. Celkově zahrnuje 16 400 m2 kancelářských, 8 500 m2 nákupních, 2400 m2 bytových a 800 m2 skladových ploch, včetně 250 parkovacích míst. Součástí objektu je také vstup do stanice metra Národní třída. Konstrukční systém je navržen kompletně jako železobetonový monolitický skelet.

Průběh stavby

Stavba byla přísně definována svým úzkým spojením s přestavbou stanice metra Národní třída. Od samého zahájení v lednu 2013 až po slavností otevření v říjnu 2014 probíhala na exponovaném místě v centru města, doprovázená vysokými požadavky na bezpodmínečné dodržování časového harmonogramu, bezpečnosti i čistoty.

V souvislosti s náročností dodávek a velmi omezenými možnostmi skladování bylo přikročeno k instalaci dvou věžových čerpadel betonu, které obsáhly téměř celou stavbu. Ta napájelo čerpadlo mobilní umístěné na okraji stavební jámy a plynule zásobovaly betonem přijíždějící autodomíchávače. Související menší betonáže byly zajištěny pomocí dvou bádií a ve dvou případech byla také přistavena menší betonpumpa s délkou ramene výložníku do 36 m. Obsluhu čerpadel zajišťovali po celou dobu pracovníci společnosti Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.

Náš přínos této stavbě

Veškeré dodávky betonu zajistila Trojská betonárna společnosti TBG Metrostav. Na stavbu bylo uloženo téměř 33 000 m3 betonu. Vodorovné nosné konstrukce byly zhotoveny zejména z betonu pevnostní třídy C30/37. Sloupy a stěny jsou z betonů C40/50 a C50/60. Spodní stavba byla opatřena hydroizolací proti tlakové vodě a v části VZT kanál metra byl navíc kladen požadavek na vodotěsnost betonu.

TBG METROSTAV s.r.o.

Betonárna Praha-Troja
Tel.: 
+ 420 266 109 381
Mobil: 
+ 420 724 246 496
Povltavská 440, Praha 7, 170 00
Spálená 2121/22
11000 Praha 1
Česká republika

Ocenění