Naše odpovědnost

Náš dlouhodobý úspěch stavíme na principech udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Pro zmírnění vlivu naší činnosti využíváme nejmodernější technologie. Místa těžby postupně navracíme přírodě. V úzké spolupráci s předními vědci a občanskými sdruženími usilujeme o to, aby stanoviště vzniklá naší těžbou představovala pro přírodu přínos a zvyšovala biodiverzitu svého okolí.