Quarry Life Award

Mezinárodní vědecko-vzdělávací soutěž Quarry Life Award má za cíl ochránit a podpořit jedinečnou biodiverzitu těžebních prostor. V letech 2011 až 2017 proběhly již tři její ročníky, ze kterých vzešla řada inovativních projektů, jak v průběhu či po skončení těžby navracet těžební prostory přírodě.