Quarry Life Award

Mezinárodní vědecko-vzdělávací soutěž Quarry Life Award má za cíl ochránit a podpořit jedinečnou biodiverzitu těžebních prostor. V letech 2011 a 2013 proběhly její dva ročníky, ze kterých vzešla řada inovativních projektů, jak v průběhu či po skončení těžby navracet těžební prostory přírodě.