Modernizace dálnice D1

Nejdelší, nejstarší a také nejvytíženější dopravní tepna v České republice – to vše je dálnice D1. Za jediný den po ní projede více než 88 000 aut. Tato neuvěřitelná intenzita s sebou nese také řadu stinných stránek, které všichni, kdo po D1 jezdíme, dobře známe. Od počátku stavby dálnice uplynulo již více než 75 let, proto je její modernizace nezbytná. Jako jeden z největších výrobců stavebních materiálů u této akce nemůžeme chybět.

Rekonstrukce

Stavba dálnice D1 probíhala dlouhých 40 let, poprvé se koplo do země ve válečném roce 1939, první motoristé potom překonali vzdálenost mezi Prahou a Brnem po dálnici dne 8. listopadu 1980. V současné době je v provozu 352,5 km z celkově plánované délky 376,5 km dálnice. Na současném špatném stavu komunikace se podílí řada faktorů: Česká republika jako přirozeně tranzitní země, stále intenzivnější provoz, starší úseky nekonstruované na současné rychlosti. Dlouho odkládaná rekonstrukce se tak ukázala v roce 2013 jako nezbytná.

Při modernizaci, která potrvá do roku 2017, dojde k rozšíření dálnice o 75 cm v každém směru. Tím se jednak zvýší bezpečnost jízdy, jednak umožní toto rozšíření provoz sníženou rychlostí při vyloučení jednoho směru v 2+2 pruzích namísto stávajících 2+1 pruhu. Nový moderní cementobetonový povrch také zamezí vzniku prasklin a vyjetých kolejí, upraveny budou odbočovací a připojovací pruhy a doplněny protihlukové bariéry.

Cement, beton a štěrk pro D1

Na první fázi rekonstrukce se od března do listopadu roku 2014 podílely svými dodávkami všechny tři naše společnosti: Českomoravský cement, Českomoravský beton a Českomoravský štěrk. Cement a kamenivo jsme dodávali pro všechny tři rekonstruované úseky především na obě vrstvy cementobetonového krytu a pro stabilizaci podloží. Jednalo se o dodávky v celkové výši 70 000 tun cementu a 350 000 tun kameniva. Betony byly používány pro betonová tělesa, např. mosty a odvodňovací žlaby. Vedle produkce požadovaného množství a kvality našich materiálů jsme museli zvládnout i náročnou logistiku celého projektu. V rámci dodávek cementu bylo z naší cementárny v Mokré expedováno 32 vlaků (813 vagónů), 729 vozidel napřímo a 1626 vozidel v kombinované přepravě.

Cementobetonový kryt je konstruován dvouvrstvou technologií s ocelovými trny v podélných i příčných spárách, přičemž obě vrstvy jsou pokládány současně kontinuální pokládkou finišerem. Povrch krytu je vytvářen technologií vymetání cementové kaše (odhalováním drobného kameniva na povrchu betonového krytu). Konstrukční tloušťka dvouvrstvé desky je 24 a 6 cm.

Náš přínos této stavbě
  • 70 000 tun cementu
  • 350 000 tun kameniva
  • beton

Použité produkty

Ing. Václav Skotal

Technický poradce
Tel.: 
+420 544 122 544
Mobil: 
+420 725 633 278
D1
586 01 Jihlava
Česká republika