Lanovka na Sněžku

„Již skutečnost, že nová lanovka vede právě na nejvyšší horu České republiky, posunul tuto realizaci mezi nejzajímavější stavby současnosti. Umístění lanovky je však i technickým unikátem, třeba právě z hlediska náročnosti dopravy betonu na stavbu a manipulace s ním,“  shrnuje celou stavbu Ing. Jiří Žihlo, jednatel TBG Východní Čechy. Ta dodala na výstavbu nové lanovky veškeré betony. Jedná se o nejvyšší místo v republice, kam byl kdy beton dodáván, vzhledem k jeho umístění v národním parku byl na místo dopravován pomocí vrtulníku. 

Patky i stanice pro novou lanovku

Původní lanovka vybudovaná v roce 1949 vyvezla za dobu svého provozu na horu Sněžku více než sedm milionů osob. Stavba nové lanovky byla zahájena v září 2011 a kopíruje trasu lanovky staré. Na betonových patkách různých velikostí stojí celkem 36 speciálních podpěr na místě původních sloupů. Ve spodní části lanovky se jedná o 17 podpěr, ve vrchním úseku stojí sloupy na třech menších betonových patkách o rozměrech 1,5 × 1,5 metru ukotvených mikropilotami. Při samotné betonáži jednotlivých patek byl použit beton pevnostní třídy  C 30/37.

„Jde o poměrně běžnou pevnost. I v těchto nadmořských výškách bude beton rozhodně odolávat očekávanému působení vlivu prostředí na konstrukci,“ uvádí Ing. Jiří Žihlo a doplňuje: „V zimním období jsou zde, z pohledu cyklického zmrazování a rozmrazování, teploty poměrně stabilní. Proto stačí u tohoto betonu zajistit standardní odolnost proti působení vody a mrazu.“ Z našeho betonu jsou vybudovány také nové stanice lanovky. Beton byl použit pro stavbu jejich základů i monolitických betonových stěn.

Postup betonáže

Z velké části byla tato stavba realizována v první zóně Krkonošského národního parku. Jedné z nejvzácnějších a nejchráněnějších lokalit v České republice. Z toho důvodu byl beton dopravován leteckou formu vrtulníkem. Naše autodomíchávače dopravovaly beton do lokality Lví důl, kde byl přeložen do bádií o objemu 0,7m3 a dále přepraven vrtulníkem. Vrtulníkem bylo celkově přepraveno více než 500 m3 betonu.

„O náročnosti tohoto způsobu vypovídá například údaj o nejdelší vykládce jednoho mixu o objemu 8 m3,“ uvádí zajímavost Ing. Jiří Žihlo. „Překládka z mixu do bádií a doprava avií z Portášových bud na Růžovou horu tehdy trvala téměř pět hodin. Receptury betonů proto musely být upraveny tak, aby náběh tuhnutí byl pomalejší.“

Náš přínos této stavbě
  • Betonárna TBG Východní Čechy, člen skupiny Českomoravský beton, dodala veškeré betony o celkovém objemu 3 187 m3 v určeném čase do 1. zóny národního parku při dodržení všech pdomínek ochrany přírody,
  • při betonážích patek podpěr byl použit beton C 25/30 a C 30/37,
  • na stavbu jednotlivých stanic lanovky betony C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37 a cementové potěry MC15 a MC20,
  • dodaný cement: CEM I 42,5 R, CEM II/B-S 32,5 R.

TBG Východní Čechy s.r.o.

Tel.: 
+420 311 644 048
Mobil: 
+420 602 703 511
Pec pod Sněžkou 230
542 21 Pec pod Sněžkou
Česká republika